Sabiles vidusskola uzņem audzēkņus

Cien. nākamo pirmklasnieku vecāki!

Sabiles vidusskola
aicina iesniegt dokumentus bērnu uzņemšanai 1. klasē
2017./2018.m.g.
no 5.- 15.jūnijam
darba dienās no 9:00 – 15:00.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, jāiesniedz:

  • bērna dzimšanas apliecība (kopija), vecāki vai aizbildņi aizpilda vienota parauga iesnieguma veidlapu;
  • izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvi;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u- līdz 25. augustam);
  • bērna mācību sasniegumu izvērtējums, atbilstoši plānotajiem rezultātiem (ieteicams).

Gaidām mūsu skolā!

Telefons informācijai: 63232302.

Dalies ar šo: