2023.gada 1.martā plkst.15.00 tikšanās ar biedrību “Talsu partnerība”

Biedrība “Talsu partnerība”

aicina ikvienu aktīvo iedzīvotāju uz tikšanos

“Veidosim savu apkārtni, darba vidi un dzīvi labāku”

01.03.2023. pl. 15.00

Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Strautu iela 4, Sabile

  • Biedrība “Talsu partnerība” ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam.
  • Pamatojoties uz jauno stratēģiju, uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu ideju, vajadzību, mērķu īstenošanai, savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.
  • Ja esi aktīvs iedzīvotājs un tev ir svarīgi lai apkārtējā dzīves un darba vide ir sakopta un pievilcīga – Nāc un piedalies!
  • Darba kārtībā plānots:

Īss atskats uz biedrības “Talsu partnerība” darbību un LEADER fondu atbalstu.

Informācija par LEADER vietējās rīcības grupas paveikto šajā plānošanas periodā. Kur, cik daudz, kādām aktivitātēm ieguldīti LEADER fondi.

Idejas jaunās stratēģijas veidošanai.

Darbs grupās – sarunas, viedokļi, jaunu ideju ģenerēšana, vajadzību noteikšana un izvērtēšana. Izvirzīto vajadzību prioritāšu noteikšana, lai izvērtētu to iespējamo iekļaušanu Stratēģijas rīcībās.

Darba grupu plānotais laiks līdz 3 stundām, iekļauta 1 kafijas pauze.

Pasākuma laikā plānota fotografēšana.

Darba grupas organizē biedrība “Talsu partnerība”,

finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Pieteikšanās: https://ej.uz/darbaGrupas_2023

vai Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Dalies ar šo: