Sociālā un veselības aprūpe

SOCIĀLĀ APRŪPE UN PALĪDZĪBA
Talsu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece:
Elita Viļuma
Pilskalna ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Tālr.: 63237889
Mob. tālr.: 29143259
E-pasts: elita.viluma@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās:
9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00;
otrdienās:
9:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00;
cCeturtdienās:
9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00.
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem:
Aina Āboliņa
Pilskalna ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Mob. tālr.: 26572328
E-pasts: aina.abolina@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās, trešdienās un piektdienās:
9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00.
Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”
Vadītāja:
Maija Dubro
Kr. Barona ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Tālr.: 63252631
Mob. tālr.: 26594157
E-pasts: saime1@inbox.lv
Veco ļaužu aprūpes nams.
Biedrība “Dālija”
Priekšsēdētāja:
Dzidra Siliniece
Ventspils ielā 14, Sabilē
Mob. tālr.: 28622489
Ceturtdienās: 10.00 – 14.00
Pensionāru kultūras
pasākumu organizēšana, sociālā stāvokļa izzināšana un materiālās palīdzības
sniegšana.
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle „Veģi”
Vadītāja:
Irēna Kauliņa
„Veģi”, Abavas pagastā, p/n Sabile, Talsu novadā, LV-3294
Tālr.: 63255147
E-pasts: administracija@apcentrs.apollo.lv
Labklājības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kura realizē sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu programmu cilvēkiem ar fiziskiem un psihoneiroloģiskiem traucējumiem.

 

Dalies ar šo: