Sociālā joma

SOCIĀLĀ APRŪPE UN PALĪDZĪBA
Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”
Vadītāja:
Maija Dubro
Kr. Barona ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Tālr.: 63252631
Mob.: 26594157
E-pasts: saime1@inbox.lv
Veco ļaužu aprūpes nams
Biedrība “Dālija”
Priekšsēdētāja:
Dzidra Siliniece
Ventspils ielā 14, Sabilē
Mob.: 28622489
C. 10.00 – 14.00
Pensionāru kultūras
pasākumu organizēšana,sociālā stāvokļa izzināšana un materiālās palīdzības
sniegšana
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle „Veģi”
Vadītāja:
Irēna Kauliņa
„Veģi”, Abavas pagastā, p/n Sabile, Talsu novadā, LV-3294
Tālr.: 63255147
Fakss:.63255145
E-pasts: administracija@apcentrs.apollo.lv
Labklājības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kura realizē sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu programmu cilvēkiem ar fiziskiem un psihoneiroloģiskiem traucējumiem.
Talsu novada pašvaldības  Sociālā dienesta darbinieces
Elita Viļuma

Sociālās palīdzības organizatore
Kristīne Hartmane

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Aina Āboliņa

Pilskalna ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Tālr.63237889
Mob.29143259
e-pasts: elita.viluma@talsi.lv

Tālr. 63237889
E-pasts: kristine.hartmane@talsi.lv

Pilskalna ielā 6, Sabilē,
Talsu novadā, LV-3294
Mob.: 26572328
E-pasts: aina.abolina@talsi.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
P. 9:00 – 12:00; 13:00-16:00
O.9:00 – 12:00; 13:00-18:00
C.9:00 – 12:00; 13:00-16:00 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
O. 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
C. 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Dalies ar šo: