Pieteikšanās Sabiles Vīna svētku pieaugušo popielai

Sabiles 21. Vīna svētkos
27. jūlijā plkst. 21.00
estrādē “Birzīte” notiks
apsveikumu koncerts/pieaugušo popiela “Vīna dullums”.
Tēma: brīva.
Ieinteresētos dalībniekus lūdzam pieteikties, zvanot Gerdai (27020740) vai Ivetai (26519437).
Pieteikšanās līdz 25. jūlijam!

Dalies ar šo: