Pašvaldības policija

Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Dainis Sokolovskis Sabile, Abavas pagasts, Mordanga 63252197; 29339255; dainis.sokolovskis@talsi.lv
Talsu novada pašvaldības policijas inspektors Klāvs
Burčaks
Sabile, Abavas pagasts, Strazde, Virbi 63252197; 27838140
klavs.burcaks@talsi.lv

Pieņemšanas dienas:

Otrdienās: 16.00 -18.00, Pašvaldības policijas telpās Talsu ielā 1/7, Sabilē.

 

Iecirkņa adrese: Talsu ielā 1/7, Sabile