Sadarbības vēsture

Atvadu vizītes laikā Fonds Heino-Sabile tiek apbalvots ar Talsu novada domes Atzinības rakstu
Pēc biedrības „Vīnoga” uzaicinājuma no 23. līdz 28.jūlijam Sabilē un Abavas pagastā savā atvadu vizītē viesojās ilggadējie Sabiles pilsētas un Abavas pagasta starptautiskās sadarbības partneri – Fonda „Heino-Sabile” (Heino, Nīderlandes Karaliste) pārstāvji.

Starptautiskā sadarbība starp Heino pilsētu Nīderlandē un Sabiles pilsētu un Abavas pagastu Latvijā ir aktīvi veikta vairāk nekā divdesmit gadu garumā. Sadarbības pirmsākumos, 1992.gadā, Heino pilsētā šim nolūkam tika izveidota „Darba grupa „Heino-Sabile-Abavas pagasts””. Turpinoties aktīvai un veiksmīgai sadarbībai ar Sabili un Abavas pagastu, šīs darba grupas dalībnieki 1997.gadā nodibināja nevalstisko organizāciju – Fondu „Heino-Sabile”. Savukārt, Sabilē starptautiskās sadarbības īstenošanai tika izveidota biedrība „Vīnoga”.

Kopš 1998.gada, kad tika parakstīts pirmais oficiālais sadarbības līgums starp Heino un Sabiles pašvaldībām, šī starptautiskā sadarbība tika īstenota pašvaldību līmenī. Neraugoties uz šo gadu laikā abās valstīs notikušajām administratīvi teritoriālajām reformām, sadarbība veiksmīgi turpinājās, to stiprinot ar pašvaldību starpā noslēgtiem sadarbības līgumiem. Tomēr jāatzīmē, ka galvenie dažādu sadarbības projektu iniciatori un īstenotāji, nepieciešamības gadījumā saņemot atbalstu no savām pašvaldībām, ir bijušas abas minētās nevalstiskās organizācijas, kā arī brīvprātīgie šīs sadarbības atbalstītāji.

Sadarbības partneri no Heino šo gadu laikā dažādu projektu un aktivitāšu ietvaros ir snieguši nenovērtējamu daudzpusīgu palīdzību Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iestādēm, pensionāriem un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī – abas sadarbībā iesaistītās puses kopīgi ir īstenojušas ļoti daudzas pieredzes un kultūras apmaiņas, kā arī dažādas cita veida vizītes, kurās ir piedalījušies abu iepriekš minēto nevalstisko organizāciju, dažādu iestāžu un organizāciju, pašdarbības kolektīvu, mākslinieku un skolu jaunatnes pārstāvji. Šo gadu laikā ir organizētas un īstenotas pavisam aptuveni 35 dažādas vizītes abās valstīs, kas ir devušas ļoti būtisku ieguldījumu savstarpējā komunikācijā, divu dažādu valstu un kultūru iepazīšanā un draudzīgu kontaktu veidošanā. Vairākus no abu sadarbības pušu kopīgi organizētajiem pasākumiem ar savu klātbūtni ir pagodinājuši Nīderlandes Karalistes vēstnieki Latvijas Republikā un Latvijas Republikas vēstnieki Nīderlandes Karalistē.

Tomēr, labi saprotamu iemeslu dēļ Fonds „Heino-Sabile” ir pieņēmis lēmumu ar 2014.gada 31.decembri izbeigt Fonda darbību. Uzzinot par šo lēmumu, biedrība „Vīnoga” uzaicināja savus ilggadējos sadarbības partnerus, kurus nu jau pavisam droši var uzskatīt par labiem draugiem, jūlija beigās atvadu vizītē vēlreiz viesoties Sabiles pilsētā un Abavas pagastā. Vizītes īstenošana bija iespējama ar Talsu novada pašvaldības atbalstu.

Atvadu vizītes laikā Fonda „Heino-Sabile” pārstāvjiem bija iespēja vēlreiz tikties ar jau labi iepazītiem cilvēkiem un labiem draugiem Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, apmeklējot gandrīz visas iestādes un organizācijas, ar kurām šīs sadarbības laikā Fondam „Heino-Sabile” ir bijis ciešs kontakts un ir realizēti dažādi projekti. Šoreiz šīs tikšanās, protams, bija caurvītas ar nelielām skumjām, kā tas mēdz būt brīžos, kad ir jāatvadās no jau labi iepazītiem draugiem. Bet, neskatoties uz to, bija arī prieks par iespēju atkal satikties un arī – gandarījuma sajūta par kopīgi paveikto šo gadu laikā. Vizītes laikā Fonda „Heino-Sabile” pārstāvji devās arī dažās ekskursijās tuvākā un tālākā Sabiles apkārtnē, kur tiem bija iespēja atkal iepazīt kaut ko jaunu.

Vizītes laiks nebija nejauši izvēlēts – Fonda „Heino-Sabile” sadarbības partneri Latvijā parūpējās par to, lai Sabiles draugiem no Heino būtu iespēja pabūt Sabilē laikā, kad tajā norisinās gada nozīmīgākais un gaidītākais pasākums – Sabiles Vīna svētki.

16__Sabiles_Vina_svetki_23-300x199

Vislielākais pārsteigums šīs atvadu vizītes laikā Fonda „Heino-Sabile” pārstāvjiem bija Sabiles Vīna svētku svinīgajā atklāšanas ceremonijā, kad tās laikā Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus pasniedza Fondam „Heino-Sabile” Talsu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – Talsu novada domes Atzinības rakstu. Talsu novada dome, novērtējot ilggadējo veiksmīgo starptautisko sadarbību starp Sabiles pilsētu / Abavas pagastu un Heino un zinot Fonda „Heino-Sabile” lēmumu šī gada beigās izbeigt tā darbību, domes sēdē pieņēma lēmumu atvadu vizītes laikā apbalvot Fondu „Heino-Sabile” ar Talsu novada domes Atzinības rakstu. Sabiles draugi no Heino bija ļoti pārsteigti un arī gandarīti par augsto Fonda „Heino-Sabile” darba novērtējumu.

Vizīte ir noslēgusies, un draugi ir atvadījušies. Tomēr, neskatoties uz to, līdz šī gada beigām vēl tiks īstenoti abu nevalstisko organizāciju iesāktie kopīgie sadarbības projekti. Bet pēc šo projektu īstenošanas, kad sadarbība oficiāli būs beigusies, pavisam droši var cerēt, ka šo daudzo sadarbības gadu laikā iegūtā draudzība nepazudīs, tā turpināsies. Jo šīs sadarbības galvenais virzītājspēks visu šo gadu laikā ir bijusi cilvēkmīlestība, kā arī – vēlme palīdzēt, iepazīt, parādīt, uzzināt, izprast un dalīties – tieši tās vērtības, kas ir labas draudzības pamatā.

SADARBĪBAS VĒSTURE

Sabiles pilsētai un Abavas pagastam kopš 1993.gada ir sadraudzības un sadarbības partneri Nīderlandē – Heino pilsētiņā Rāltes (Raalte) pašvaldībā.

Sadarbojoties ar savām pašvaldībām, šo sadarbību Heino/Rāltē īsteno un koordinē nevalstiskā organizācija – sabiedriskais fonds „Heino-Sabile”, bet Sabilē – biedrība „Vīnoga”.

1993.gadā daudzas Latvijas pašvaldības jau bija atradušas sev sadarbības partnerus ārzemēs, bet Sabiles pilsētiņa ir tik maza teritoriāla vienība, ka tai bija grūti atrast sadarbībā ieinteresētu ārvalstu pašvaldību. Kādā no Latvijas Pilsētu savienības sēdēm sabilniekiem tika piedāvāts kontaktēties ar Heino pašvaldību Nīderlandē (~7 000 iedzīvotāju), kur vēlmi sadarboties bija izteicis kāds sabiedriskais fonds.

Uzsākot sadarbību, no holandiešu puses tika piedāvāts sabilniekiem iesaistīt sadarbībā vēl kādu pašvaldību. Tā šajā sadarbībā iesaistījās arī Sabiles kaimiņu pašvaldība – Abavas pagasts. Šī izvēle bija ļoti likumsakarīga, jo vēlāk, 2000.gada 1.augustā, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pašvaldības apvienojās, izveidojot Sabiles novada pašvaldību (~3 500 iedzīvotāju).

Nīderlandē notikušās teritoriālās reformas rezultātā Sabiles sadraudzības pilsētiņu Heino 2001.gada 1.janvārī pievienoja lielākai pašvaldībai Rāltei (Raalte), kurā pavisam kopā ir apmēram 36 000 iedzīvotāju.

Pirmais oficiālais sadarbības līgums pašvaldību līmenī tika parakstīts 1998.gada 20.augustā, taču 2000.gada 24.novembrī tas tika atjaunots, – šo nepieciešamību noteica iepriekš minētā teritoriālā reforma Nīderlandē. Šajā svinīgajā pasākumā piedalījās arī Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Nikolass Bētss.

Trešo reizi sadarbības līgums uz nākamajiem 5 gadiem tika parakstīts 2003.gada 28. jūnijā. Šis svinīgais pasākums, ar daudzu viesu no Nīderlandes piedalīšanos, notika Sabilē. Arī šajā svinīgajā pasākumā piedalījās Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā Nikolass Bētss.

Sadarbība veiksmīgi turpinājās un 2008.gada 30.oktobrī Rāltes domē notika svinīgs sadarbības līguma nākamajiem 3 gadiem parakstīšanas pasākums.

images

Latvijas Republikā notikušās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ar 2009.gada 1.jūliju, apvienojoties 16 Talsu rajona pašvaldībām,  Sabiles novads (Sabiles pilsēta un Abavas pagasts) tika iekļauts jaunizveidotā Talsu novada sastāvā. Talsu novada pašvaldība atbalsta Talsu novada pilsētu un pagastu sadarbības un sadraudzības saišu turpināšanu. Līdz ar to arī Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, neskatoties uz pārmaiņām, turpina ilggadējo draudzību un sadarbību ar sadarbības partneriem Nīderlandē.

2011.gada 29.jūlijā Talsos notika svinīgs pasākums sadarbības līguma parakstīšanai starp Talsu novada pašvaldību un Rāltes pašvaldību turpmākajiem 3 gadiem. Šis līgums ir  īpašs ar to, ka to parakstīja arī šīs sadarbības īstenotāji un koordinētāji – nevalstiskās organizācijas abās sadarbībā iesaistītajās pašvaldībās:  sabiedriskais fonds „Heino-Sabile” Heino pilsētā Rāltes pašvaldībā un biedrība „Vīnoga”, Sabilē, Talsu novada pašvaldībā. Svinīgo līguma parakstīšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā Juriāns Krāka kungs ar kundzi Marietti Krāku-Kramu.

images2

Šo daudzo sadarbības gadu laikā ir notikušas vairākas pieredzes apmaiņas un kultūras apmaiņas vizītes abās pilsētās, ir realizēti daudzi dažādi citi projekti, ir sniegta arī materiāla palīdzība Sabiles pašvaldības iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem.

Līdzšinējā sadarbība galvenokārt ir notikusi 2 virzienos:

1) sadarbības partneri no Heino šo gadu gaitā ir snieguši daudzpusīgu finansiālu un materiālu palīdzību dažādām Sabiles iestādēm. Pārsvarā šī palīdzība tiek sniegta, pateicoties fonda „Heino-Sabile” veiktajām aktivitātēm finanšu līdzekļu piesaistīšanā (no ziedotājiem, dažādiem fondiem, Overijjselas Provinces, baznīcas u.c.) un dažādu materiālo vērtību (humānās palīdzības) ziedojumu vākšanā un nogādāšanā uz Sabili:

No 1995.-1997. gadam kopīgi tiek strādāts pie Sabiles aprūpes fonda „Kalme” izveidošanas – tiek meklētas (un atrastas) iespējas finansējuma iegūšanai veco ļaužu nama izveidei.

Daudzu gadu garumā Sabiles iestādes ir saņēmušas lielu palīdzību dažādu mantu sūtījumu veidā no draugiem Holandē – datorus, mēbeles, sadzīves tehniku, drēbes, dažādus noderīgus materiālus slimnīcai u.c., tajā skaitā arī ļoti vērtīgu dāvanu SAC „Veģi” – šīs iestādes iemītnieki saņēma mazlietotu, vērtīgu virtuves iekārtu, lielas veļas mazgājamās mašīnas u.c.

Veiksmīgu kopīgu projektu rezultātā vairākas Sabiles iestādes ir ieguvušas finansējumu dažādām vajadzībām: kopētājam un bērnu rotaļu istabas izveidošanai Sabiles bērnu bibliotēkā, virtuves tehnikas pilnveidošanai un modernu mēbeļu bērnu vajadzībām iegādei Sabiles bērnudārzā, apkures sistēmas remontam un atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanai SAC „Veģi” kā arī busiņa ar elektrisko pacēlāju (ratiņkrēslu pārvietošanai) iegāde SAC „Veģi” vajadzībām u.c.

Fonds „Heino-Sabile”  finansiāli ir palīdzējis  Sabiles pilsētas un Abavas pagasta mazturīgajām ģimenēm, pārskaitot naudas līdzekļus Sabiles vidusskolai un bērnudārzam, ar kuriem tika segti izdevumi par šo ģimeņu bērnu ēdināšanu, kā arī – jau vairāku gadu garumā uz Ziemassvētkiem Fonds dāvina iespēju daudzbērnu, mazturīgajām ģimenēm un pensionāriem, kuriem ir 80 (un vairāk) gadu, iegādāties preces par noteiktu summu kādā no Sabiles veikaliem vai aptiekā.

Ar sadarbības partneru finansiālo palīdzību Sabiles vidusskolā tika izveidots pirmais publiskais bezmaksas interneta punkts, tika segtas interneta pieslēguma izmaksas, tika apmaksāta angļu valodas kursu organizēšana Sabilē.
2) tiek  īstenoti dažādi kultūras apmaiņas un pieredzes apmaiņas projekti, bijušas vairākas sadarbības partneru vizītes abās sadraudzības pašvaldībās:

1994.gadā Sabilē un Abavas pagastā ierodas pirmā delegācija no Heino;

1996.gada 19.- 26.augusts: Sabiles kultūras nama mūzikas ansamblis piedalās Heino 760 gadu jubilejas svinībās, sniedzot vairākus koncertus Heino;

1997.gadā no janvāra līdz maijam Sabilē norisinās konkurss „Iepazīsti Holandi!”, kura noslēguma pasākumā piedalās arī viesi no Heino;

1997.gada 23.septembris – 2.oktobris: 5 pārstāvji no Heino ierodas vizītē Sabilē;

1998.gadā Heino norisinās konkurss „Latvija. Sabile. Abavas pagasts.” Šī konkursa noslēguma pasākums notiek Heino pilsētas svētku laikā, kurā piedalās arī pārstāvji no Sabiles – kultūras darba grupa;

images3

1998.gada 13.- 15.jūnijs: Sabilē ar kultūras programmu viesojas delegācija no Heino. Kopīgais kultūras sarīkojums ievada pasākumu ciklu, kas veltīti Sabiles 745 gadu jubilejai;

2001.gada 24.jūnijs – 4.jūlijs: pārstāvji no Sabiles (domes priekšsēdētāja L.Neilande un Sabiles amatierteātris) dodas vizītē uz Holandi;

2001.gada 15.septembrī Sabiles kultūras namā atklāj „Holandes istabu”, kurā atrodami dažādi materiāli un liecības par Sabiles un Heino sadarbību, dažādi suvenīri un dāvinājumi no Holandes. Šajā istabā pieejama plaša informācija par Nīderlandi. „Holandes istabas” atklāšanas pasākumā piedalās arī Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Nikolass Bētss ar kundzi un Overijsselas provinces pašvaldības delegācija, kuru vada deputāts Hermans Kempermans;

2002.gada 20.- 27.oktobris: 6 cilvēku liela delegācija no dažādām Sabiles pašvaldības iestādēm dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Heino/Rālti;

2003.gada 16.- 23.augusts: apmaiņas projektā „Runas un vārda brīvība” ietvaros uz Heino dodas 12 Sabiles jauniešu grupa; 2004.gada augustā šī paša projekta ietvaros Sabilē viesojas jaunieši no Heino/Rāltes;

2003.gada 22.- 29.jūnijs: Sabilē notiek Heino/Rāltes Kultūras nedēļa. Šo, dažādiem kultūras pasākumiem piesātināto, nedēļu var uzskatīt par abu pilsētu sadarbības kulmināciju, jo Sabilē viesojas ļoti liels skaits viesu no Heino/Rāltes – gandrīz 60 cilvēku: lielākā daļa fonda „Heino-Sabile” aktīvistu ar dzīvesbiedriem, filmēšanas grupa no Heino, vīru koris „De Pompedoers” ar dzīvesbiedrēm, kā arī Rāltes vicemērs Joss Elshofs ar kundzi. Šīs Kultūras nedēļas ietvaros 28.jūnijā tika parakstīts iepriekšminētais sadarbības līgums starp Sabili un Heino/Rālti turpmākajiem 5 gadiem (pasākumā piedalās arī Nīderlandes vēstnieks Nikolass Bētss);

2004. jūnijā Sabilē viesojas 3 pārstāvji no fonda „Heino-Sabile”;

2004.gada 2.- 13.augusts: Sabilē notiek Sabiles Jauniešu grupas un Landstede Welzijn Heino kopīgais projekts “Kultūras loks Eiropas jauniešu nākotnei” ES programmas “Jaunatne” ietvaros. Projektā piedalās 10 jaunieši no Sabiles un 8 jaunieši no Heino. Projekta ietvaros notiek dažādas aktivitātes: iepazīšanās ar jauniešu centru darbību Latvijā, ar dažādiem kultūras, tūrisma un vēstures objektiem, notiek  tikšanās ar amatpersonām Sabiles novada domē un Nīderlandes vēstniecībā Latvijā, tiek organizēta “Jauniešu diena Sabilē 2004″.

2004.gada 4.- 10.oktobris: lai iepazītos ar darbu, kāds tiek veikts ar jauniešiem Holandē, uz Heino/Rālti dodas pārstāvji no Sabiles jauniešu grupas, kas vēlas Sabilē izveidot Jauniešu centru;

2005.gada 20.- 25.jūnijs: pēc jaunievēlētās domes priekšsēdētājas V.Pogas ielūguma Sabilē ierodas 3 pārstāvji no fonda „Heino-Sabile”, lai iepazītos ar jauno pašvaldības vadību, kā arī tiekas ar sadarbības partneriem, lai apspriestu dažādo projektu ietvaros paveikto un nākotnes sadarbības plānus;

2005.gada 15.- 22.oktobris: pieredzes apmaiņas vizītē uz Heino/Rālti dodas 4 cilvēki – pašvaldības iestāžu darbinieki;

2006.gada 25.- 28.maijs: Sabilē viesojas (tiekas ar domes priekšsēdētāju, BSAC „Veģi” jauno vadību, kā arī ar pensionāru biedrības „Dālija” dalībniekiem) 2 fonda „Heino-Sabile” pārstāvji;

2006.gada 19.- 29.augusts: kultūras apmaiņas vizītē uz Heino/Rālti dodas grupa Sabiles novada pašdarbnieku – sieviešu vokālais ansamblis „Vērmelīte”, Sabiles amatierteātris un Amatnieku centra pārstāvji (pavisam 24 dalībnieki);

2006.gada 30.oktobris – 5.novembris: pieredzes apmaiņas vizītē uz Heino/Rālti dodas 4 cilvēki, kuru darbs saistīts ar garīgi slimo bērnu – invalīdu aprūpi un izglītošanu.

2007.gada 7.marts: īsā, vienas dienas vizītē Sabilē ierodas divi fonda „Heino-Sabile” pārstāvji.

2007.gada 22. – 26.aprīlis: Sabiles novadā viesojas divi fonda „Heino–Sabile” pārstāvji. Vizītes galvenais mērķis – busiņa ar elektrisko pacēlāju (ratiņkrēslu pārvietošanai) nogādāšana SAC „Veģi”. Svinīgajā ceremonijā piedalās arī Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Robert Schuddeboom kungs un Overijjselas Provinces (Nīderlande) pārstāve – Charlotte van der Gun kundze.

2007.gada 23. – 25.jūnijs: Sabilē viesojas 18 cilvēku liela ekskursantu grupa no Heino, tajā skaitā 4 fonda „Heino – Sabile” biedri, kuri bija šīs ekskursijas organizatori, lai iepazīstinātu ar Igauniju, Latviju un Sabili savus tautiešus.

2008.gada 20. – 27.aprīlis: pieredzes apmaiņas vizītē uz Heino/Rālti dodas 4 Sabiles vidusskolas skolotāji.

2008.gada 20. līdz 27.maijs: 3 fonda “Heino – Sabile” biedri kopā ar vēl 6 aktīviem Heino iedzīvotājiem piedalās viņu iniciatīvas rezultātā noorganizētajā Pedvāles brīvdabas parka sakopšanas projektā.

2008.gada 9.jūnijs: Sabilē viesojas un sniedz koncertu sieviešu koris “Sincero” no Heino/Rāltes.

2008.gada 29.oktobris – 2.novembris: vizītē uz Heino/Rāltē dodas 5 cilvēku delegācija no Sabiles. Vizītes galvenais mērķis – sadarbības līguma turpmākajiem 3 gadiem ar Rāltes pašvaldību parakstīšana. Notiek arī citas tikšanās un sarunas par turpmāko sadarbību starp fondu „Heino – Sabile” un biedrību „Vīnoga”.

2009.gada 11. – 14. februāris: skolēnu apmaiņas projekta plānošanas un sagatavošanas vizītē Sabiles vidusskolā viesojas divi pedagogi, administrācijas pārstāvji, no „Carmel college” (Rālte). Ideja par apmaiņas projektu radās 2008.gada pavasarī notikušajā 4 Sabiles vidusskolas skolotāju pieredzes apmaiņas vizītē Heino/Rāltē.

2009.gada 15. – 20.jūnijs: skolēnu apmaiņas projektā Sabiles vidusskolā viesojas 16 skolēni un 2 pedagogi no „Carmel college” (Rālte).

2009.gada 22. – 26.jūnijs: Sabilē un Talsos viesojas 46 cilvēku liela grupa no Heino/Rāltes – Heino vīru koris ar savām kundzēm. Tiek sniegti koncerti gan Sabilē, gan Talsos. Koncertu Talsos ar savu klātbūtni pagodina Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Juriaan Kraak kungs.

2009.gada 5. – 11.decembris: skolēnu apmaiņas projektā 12 Sabiles vidusskolas skolēni un 2 pedagogi viesojās „Carmel college” (Rāltē).

2010.gada 22.februāris: īsā, vienas dienas vizītē, Sabiles vidusskolā viesojas 2 pedagogi un 1 audzēknis no „Carmel college”.

2010.gada 28.aprīlis – 6.maijs: Heino/Rāltē viesojas un sniedz vairākus koncertus Talsu ev.luteriskās draudzes ansamblis „Sanctus”.  Ar šo sadarbību tiek  iepazīstināta arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece S.Ūdre, kura ir šīs vizītes dalībnieku sastāvā. Notiek arī tikšanās ar Rāltes mēru.

2010.gada 8. – 13.septembris: Sabilē un Talsos viesojas fonda „Heino – Sabile” 4 pārstāvji. Notiek dažādas tikšanās Sabiles iestādēs un NVO, kā arī tikšanās  Talsu novada domē, kas no 01.07.2009. ir šīs starptautiskās sadarbības pašvaldību līmenī pārņēmēja no Sabiles novada domes, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar šo ilggadējo sadarbību, ar tās turpināšanu.

2010.gada 18. – 20.novembris: Sabilē viesojas 3 Fonda „Heino – Sabile” pārstāvji, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.  Pamatojoties uz iedzīvotāju ierosinājumu un Sabiles un Abavas pagasta Goda rakstu komisijas lēmumu, par ilggadēju starptautisko sadarbību ar Sabiles pilsētu un Abavas pagastu –  par starpkultūru sadraudzības un jaunu zināšanu iegūšanas veicināšanu, aktīvu sadarbības projektu realizēšanu un  nozīmīgu materiālo ieguldījumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta attīstībā, fonds „Heino – Sabile”  tiek apbalvots ar Goda rakstu un ierakstīts Sabiles pilsētas un Abavas pagasta Goda grāmatā.

images4

Nolūkā iepazīstināt Talsu novada iedzīvotājus ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasta starptautiskās sadarbības vēsturi ar Heino/Rālti Nīderlandē un iegūt plašākas zināšanas par  savu sadarbības partneru valsti – Nīderlandi, biedrība ”Vīnoga”, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta bibliotēkas sadarbībā ar fondu „Heino – Sabile” no 2010.gada novembra līdz 2011.gada maijam organizē konkursu ”Iepazīsti Holandi!”. Konkursa noslēguma pasākumā, kurā tiek apbalvoti konkursa uzvarētāji, piedalās arī viesi no Heino.

2011.gada 28.jūlijs – 1.augusts: Sabilē un Talsos viesojas 5 Fonda „Heino – Sabile” pārstāvji ar saviem dzīvesbiedriem, lai piedalītos sadarbības līguma parakstīšanas pasākumā Talsos. Svinīgo līguma starp Talsu novada pašvaldību, Rāltes pašvaldību, sabiedrisko fondu „Heino-Sabile” Heino pilsētā Rāltes pašvaldībā un biedrību „Vīnoga”, Sabilē, Talsu novada pašvaldībā, parakstīšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodina Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā Juriāns Krāka kungs ar kundzi Marietti Krāku-Kramu. Vizītes ietvaros ilggadējie draugi un sadarbības partneri no Heino apmeklē arī tradicionālos Sabiles Vīna svētkus.

LOI-042-300x249

2012.gada marts: Heino pilsētā tiek realizēts Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja un Fonda „Heino-Sabile” sadarbības projekts “Divas ainavas”. Projekta ietvaros Nīderlandes tēlnieks Kriss Petersons izveido skulptūru kompozīciju “Apcerīgais kārtojums Nr.2″. Savukārt tēlnieks Ojārs Feldbergs, trīs nedēļu garumā strādājot Heino, rada vides mākslas objektu “Ligzda akmens sēklai”. Jaunās skulptūras atklāšana un svinīga akmens sēklas stādīšana notiek 2012.gada 24.martā, Heino pilsētā. Pasākumā piedalās arī  Latvijas vēstnieks Nīderlandes Karalistē Māris Klišāns.

IMG_2210-300x200 IMG_2329-300x200

2012.gada 28.jūnijs – 2.jūlijs: Pēc Talsu novada pašvaldības ielūguma Talsu pilsētas svētkus – ”Vasaras vidus svinēšanu” (no 29. jūnija līdz 1.jūlijam) – kopā ar citiem Talsu novada pašvaldības starptautiskās sadarbības partneriem ar savu klātbūtni pagodina arī divi fonda ”Heino – Sabile” biedri. Vizītes ietvaros fonda pārstāvji apmeklē arī Sabili, viesojoties pie sadarbības partneriem dažādās iestādēs.

 

Fonda “Heino-Sabile” mājas lapa – www.heino-sabile.com