Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta administratīvajās teritorijās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Talsu novada domes izveidota iestāde – Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde.

Adrese: Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294
Tālr.:.63232140; fakss 63232142
E-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv

Darba laiks:
Pirmdienās      8:00 – 17:00
Otrdienās         8:00 – 18:00
Trešdienās       8:00 – 17:00
Ceturtdienās    8:00 – 17:00
Piektdienās      8:00 – 16:00
(pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz 13:00)

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde:

 • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un novada saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām; tajā skaitā – pieņem iesniegumus, kas adresēti Talsu novada pašvaldībai, un nodrošina to nogādāšanu pašvaldības administratīvajā centrā;
 • reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
 • Talsu novada domes lēmumos noteiktajā kārtībā veic dažādus ar pašvaldības funkciju izpildi saistītus pienākumus.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes telpās darbu veic arī:

 • Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Sabiles pilsētā un Abavas pagastā Tatjana Nolendorfa;
 • Talsu novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces Elita Viļuma un Kristīne Hartmane, kā arī sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem  Aina Āboliņa;
 • Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamo īpašumu nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste Egīna Šenberga.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes telpās iedzīvotājus pieņem:

 • Talsu novada lauku attīstības speciālists Artūrs Paeglis katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 9.00 – 12.00 1.stāvā, Tūrisma informācijas centrā. Konsultācijas lauksaimniekiem, arturs.paeglis@llkc.lv, tālr. 29127398.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde:

AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienaPieņemšanas laiks
Pārvaldes vadītājsZigmunds Brunavs29241605; 63232141;
zigmunds.brunavs@talsi.lv
Otrdienās08:00 – 18:00
SekretāreZane Viļuma63232140; 27843906
fakss 63232142
sabile.parvalde@talsi.lv
Vecākā grāmatvedeIveta Dorše63237887
KasiereInta Prūse63237887
Tūrisma organizatoreSanda Poriņa63252344; 27841827
tic.sabile@talsi.lv
tic_sabile@inbox.lv

Talsu novada pašvaldības darbinieki Sabiles pilsētā un Abavas pagastā:

AmatsVārds, uzvārdsTālrunis, e-pastsPieņemšanas dienasPieņemšanas laiki
Talsu novada pašvaldības Zemes un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālisteEgīna Šenberga28310816
egina.senberga@talsi.lv
Otrdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
8:00 – 13:00
13:00 – 17:00
Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Sabiles pilsētā un Abavas pagastāTatjana Nolendorfa63232147; 29401182
tatjana.nolendorfa@talsi.lv
Otrdienās


Ceturtdienās
9:00 – 12:00
13:00 – 18:00

9:00 – 12:00
Talsu novada pašvaldības:
Sociālā dienesta darbiniece
Elita Viļuma63237889; 29143259
elita.viluma@talsi.lv
Pirmdienās9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Sociālās palīdzības organizatoreKristīne Hartmane63237889
kristine.hartmane@talsi.lv
Otrdienās


Ceturtdienās
9:00 – 12:00
13:00 – 18:00

9:00 – 12:00
13:00-16:00
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniemAina Āboliņa26572328
aina.abolina@talsi.lv
Otrdienās09:00-12:00
13:00-18:00
Talsu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Dainis Sokolovskis63252197; 29339255; dainis.sokolovskis@talsi.lvOtrdienās16.00 -18.00 (Pašvaldības policijas telpās Talsu ielā 1/7, Sabilē)
Talsu novada pašvaldības policijas inspektorsKlāvs
Burčaks
63252197; 27838140
klavs.burcaks@talsi.lv
iecirkņa adrese: Talsu ielā 1/7, Sabilē

Kapu pārzinis Sabiles pilsēta un Abavas pagasts

 • Gints Leinbergs – Lembergs; +371 29276579

Valsts policija

 • Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Uldis Buneris – 63202725; Talsu ielā 1/7, Sabilē

NORĒĶINU REKVIZĪTI:

Talsu novada pašvaldības norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Reģ.Nr.90000011997
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053
Talsu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Talsu pilsēta; pašvaldības juridiskā adrese:  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201.

Informācija par Talsu novada pašvaldību atrodama  www.talsi.lv sadaļā “Pašvaldība”.

Sākot ar 01.01.2012. Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē ir šādas STRUKTŪRVIENĪBAS:

Sabiles kultūras nams
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV – 3294
Tālr. : 63252269
E-pasts: kultura.sabile@talsi.lv, kulturasabile@inbox.lv
Vadītāja: Gerda Zeberiņa

Sabiles bibliotēka
Adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV – 3294
Tel.: 63252108
E-pasts: sabile.biblioteka@talsi.lv, sabbibl@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone

Darba laiks no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P.: 09.00 – 17.00
O.: 09.00 – 17.00
T.: 09.00 – 18.00
C.: 09.00 – 17.00
P.: 09.00 – 17.00
S.: 09.00 – 13.00
Sv.: slēgts
Darba laiks no 1. maija līdz 30. septembrim:
P., O., T., C., P.: 9:00 – 17:00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

Sabiles bērnu bibliotēka
Adrese: Talsu iela 1/7, Talsu novads, LV-3294
Tālr: 63252283,
Epasts:sabile.bb@talsi.lv, sabilebernu@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone

Darba laiks periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P. 9:00 – 17:00
O. 9:00 – 18:00
T. 9:00 – 18:00
C. 9:00 – 18:00
P. 9:00 – 17:00
S. 9:00 – 13:00
Laikā no 1. maija līdz 30. septembrim darba laiks: darba dienās 9:00 – 17:00, sestdienās un svētdienās – slēgts.

Abavas bibliotēka
Adrese: „Pagastmāja”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, LV – 3294
Tel.: 63200840
E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv
Bibliotēkas vadītāja: Ritma Vītola

Sabiles sporta centrs
Adrese: Ventspils ielā 17B, Sabilē, Talsu novadā, LV-3294.
Tel.: 63252536,
E-pasts: sabile.halle@talsi.lv, sabileshalle@inbox.lv
Sporta centra vadītājs: Mārcis Červoņikovs