Pašvaldības iestādes Sabilē un Abavas pagastā

Sabiles vidusskola
Adrese: Ventspils ielā 17a, Sabile, Talsu novads, LV- 3294
Tālr.: 63232302; 63232301
Fakss: 63232302
E–pasta adrese: sabvsk@apollo.lv
Sabiles vidusskolas direktore – Rudīte Blāze.
Sabiles vidusskolas direktora vietnieki:
Ārpusklases darbā – Dace Groskopa, Anita Zaperecka
Informātikā – Anda Štoka
Saimniecības jautājumos – Marija Lielmane

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”
Adrese: Ventspils ielā 10, Sabile, Talsu novads, LV – 3294
Tālrunis: 63252230
E-pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lv
Vadītāja: Zane Cīrule

Upesgrīvas speciālās pamatskolas Valgales struktūrvienība
Adrese: Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile , LV-3294
Tālr.:  63200826
E-pasts: upesgriva@navigator.lv

Sabiles mūzikas un mākslas skola
Adrese: Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294
Tālr. 63252196
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga