Sabiles bērnu bibliotēka

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūrvienība
Sabiles bērnu bibliotēka

Adrese: Talsu ielā 1/7, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294
Tālr.: 63252283
E-pasts: sabile.bb@talsi.lv; sabilebernu@inbox.lv;
Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Matisone (e-pasts: rudite.matisone@talsi.lv)

Darba laiks:
Periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim:
P.: 09.00 – 17.00
O.: 09.00 – 17.00
T.: 09.00 – 17.00
C.: 09.00 – 17.00
P.: 09.00 – 17.00
S.: 09.00 – 13.00
Sv.: slēgts

Periodā no 1. maija līdz 30. septembrim:
P.: 09.00 – 17.00
O.: 09.00 – 17.00
T.: 09.00 – 17.00
C.: 09.00 – 17.00
P.: 09.00 – 17.00
S.: slēgts
Sv.: slēgts

Bibliotēkas vēsture

Sabiles pilsētas bērnu bibliotēka dibināta 1955.gada 1.augustā, kad tiek piešķirtas telpas Talsu ielā 1/7 bibliotēkas izveidošanai. Svētki mazajiem lasītājiem bija 1956.gada 2.janvārī, kad bērnu bibliotēka tiek atvērta visiem lasīt gribētājiem. Bibliotēkai ierādītā telpa ir pavisam maza – 14 m2, tajā atrodas 4 grāmatu plaukti. Lasītāju skaits – 223, grāmatu fonds – 4 048. Pirmās grāmatas bibliotēkai bija dāvinājums un ieguvumi no citām bibliotēkām.

Interesantākās darba formas:

 • Literāro un tematisko pasākumu organizēšana (dzejas dienas, Sarkangalvītes, Pepijas, Rūķu pēcpusdienas)
 • Netradicionālo izstāžu veidošana (vietējo mākslinieku, kolekcionāru, rokdarbnieku, u.c.)
 • Sadarbība ar Sabiles kultūras namu, bērnudārzu un Abavas bibliotēku pasākumu veidošanā
 • Informācijas nedēļa (reizi ceturksnī) – jauno grāmatu apskati
 • Latviešu tautas tradīciju stundas (Ziemassvētki, Lieldienas)

Bibliotēka piedāvā:

 • Grāmatu izsniegšana uz mājām(15dienas)
 • Uzziņu izdevumu un periodikas izmantošana
 • Kartotēku izmantošana
 • Analītiskie raksti
 • Novadpētniecība
 • Galda spēles
 • Mūzikas skolas audzēkņiem – iespēja vingrinājumiem izmantot bibliotēkā esošās klavieres
 • Datora izmantošana mācību materiālu rakstīšanai, pieejams internets

Sabiles bērnu bibliotēkā regulāri tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi mazajiem lasītājiem

Miega pasākums bērniem

12-1024x678

8-1024x678

Katru gadu tiek nodots jauno lasītāju zvērests

53-1024x678

Bibliotēka piedalās ziemeļvalstu lasījumā

Ziemelvalstu_lasijums_Sabiles__4-1024x678