Abavas bibliotēka

tautas-nams-300x227 Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes struktūrvienība
Abavas bibliotēka
Adrese: “Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile, LV – 3294 (Ieeja no sētas puses)
Tel.: 63200840; fakss 63200840
E-pasts: abava.biblioteka@talsi.lv
Bibliotēkas vadītāja: Ritma Vītola (e-pasts: ritma.vitola@talsi.lv)

Bibliotēka atrodas bijušajā Abavas pagasta namā, 6 km no Sabiles. Nams celts 1926.- 1929.g. uz Valgales muižas pamatiem. Ēkā atrodas Abavas bibliotēka.
Iestādes pamatfunkcijas – bibliotēkas lietotāju bibliotekārā apkalpošana.

Darba laiks:
Pirmdienas, trešdienas, piektdienas no 10.00 – 17.00.

Bibliotēka turpina attīstīties un piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • jaunās grāmatas;
  • preses izdevumus;
  • bezmaksas internetu;
  • SBA pakalpojumiem;
  • e-parakstu;
  • faksu.

Abavas bibliotēkā ir pieejami šādi preses izdevumi:
1.  Latvijas Avīze;
2.  Talsu Vēstis ;
3.  Talsu Novada Ziņas;
4.  Veselība;
5.  Ilustrētā pasaules Vēsture;
6.  Ilustrētā pasaules Zinātne;
7.  Una;
8.  Cosmopolitan;
9.  Ieva;
10. Ievas Māja;
11. Ievas Stāsti;
12. Ievas Virtuve;
13. Ievas Dārzs;
14. Dari Pats;
15. Praktiskais Latvietis;
16. Lauku Avīzes Tematiskās Avīzes;
17. Leģendas;
18. Planētas Noslēpumi;
19. 100 Labi Padomi;
20. Un bērniem – Ilustrētā Junioriem.

Bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:

1. Cenšas maksimāli nodrošināt Abavas pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju: ar jaunajām grāmatām, preses izdevumiem, bezmaksas internetu, kopēšanu, izdruku, skenēšanu, SBA pakalpojumiem.

2. Apmāca interesentus datoru lietošanas pamatprasmēs.

Tiek abonētas divas elektroniskās datu bāzes – LETONIKA un LURSOFT

Pieejami maksas pakalpojumi (kopēšana, skanēšana, drukāšana, faksa sūtīšana)
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 2012.gada 23.februārī tika uzsākta projekta „Abavas pagasta autoceļu un bibliotēkas rekonstrukcija” īstenošana. Rezultātā 2013. gadā tika pabeigta Abavas pagasta bibliotēkas jumta rekonstrukcija.

Save

Save