Kapu svētki Sabiles pilsētas un Abavas pagasta kapsētās 11. augustā

11. augusts:
10.00 – Strautu kapos;
11.00 – Būķu – Bērzu kapos;
12.00 – Valgales kapos;
13.00 – Mācītāju kapos.
14.00 – Annužu kapos;
15.00 – Kāroņu kapos;
16.00 – Meža kapos.