Sabiles mūzikas un mākslas skola

DSC_0450

Adrese: Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294
Tālr.: 63252196, 26499437
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga (e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lv)

Darba laiks:
P – C: 9:00 – 19:00
P: 9:00 – 15:30

Sabiles mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei.

Sabiles mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu varat lejuplādēt šeit: Pašnovērtējuma ziņojums

Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

Mākslas nodaļā – vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums – 7 gadi);
Mūzikas nodaļā –
Klavierspēle (8 gadi),
Flautas spēle (6 gadi),
Vokālā mūzika (8 gadi).

Skolas vēsture:
1991.g. skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle. Atvērtas klavieru un kora dziedāšanas klases.
1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu.
1999.g. atvērta flautas klase.
2000.g. septembrī skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola, jo tiek atvērta mākslas nodaļa.
2001.g. atvērta vijoles klase
2001.-2013.g. darbojās vijoles klase.
2008.g. septembrī pabeigta skolas bēniņu renovācija un iegūtas 2 mākslas klases.

Ar audzēkņiem strādā 8 skolotāji:

Mākslas nodaļā – Ingrita Leinberga, Andris Millers, Sarmīte Jurjaka, Elīna Stariņa. Mūzikas nodaļā – Ērika Grīva (flautas spēle), Selga Zariņa (solfedžo un mūzikas literatūra), Zinta Ošenberga (vokālā mūzika), Baiba Petkeviča (klavierspēle).

Skola skaitļos
2012.gada martā skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija un skola tika akreditēta uz 6 gadiem.
2009./2010. māc. g. skolā mācās 86 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 52 mūzikas nodaļā.
2012./2013. māc. g. skolā mācās 70 audzēkņi, no tiem 38 mākslas nodaļā un 32 mūzikas nodaļā.
2013./2014. māc. g. skolā mācās 60 audzēkņi, no tiem 32 mākslas nodaļā un 28 mūzikas nodaļā.
2017./2018. māc. g. skolā mācās 66 audzēkņi, no tiem 39 mākslas nodaļā un 27 mūzikas nodaļā.

Pavasaris Sabiles Mūzikas un mākslas skolā

Martā Sabiles Mūzikas un mākslas skola svinēja savu pastāvēšanas 25 gadu jubileju. Ar torti un svecītēm, ar koncertu.

Maija beigās posāmies mūsu 17. izlaidumam. Mūsu skolu absolvēja 5 audzēkņi.Viņus visus vienoja divas īpašas pazīmes – viņi savas skolas gaitas pie mums bija sākuši kā klavierspēles audzēkņi un savos noslēguma pārbaudījumos saņēmuši tikai teicamu vērtējumu. Trīs mākslas nodaļas puiši Gastons Brucis, Juvis Celms un Rihards Rancāns šogad ar labiem rezultātiem pārstāvēja mūsu skolu Latvijas Valsts konkursā mākslas skolu audzēkņiem keramikā. Audzēkņus konkursam gatavoja skolotājs Andris Millers. Lepojamies ar viņu noslēguma darbiem, kuru tēma šogad bija “Es pasaulē”. Priecājamies, ka savu turpmāko ceļu puiši ir izvēlējušies saistīt ar mākslas jomu. Mūzikas nodaļas absolventiem Annai Āboliņai un Indriķim Ošenbergam vēl jāturpina mācības vispārizglītojošā skolā. Anna šogad piedalījās klavieru festivālā “Notici sev”, kurš notika Kuldīgas mūzikas skolā.  Festivālam viņu sagatavoja skolotāja Selga Zariņa. Indriķis piedalījās Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu festivālā,  kuram viņu sagatavoja skolotāja Baiba Petkeviča. Izlaidumā absolventi bija sagatavojuši mazu pārsteigumu – filmiņu par sevi. To varat noskatīties un iedvesmot sevi nākt pie mums mācīties. Filmiņas tapšanā palīdzēja mūsu skolas mākslas nodaļas audzēknis Kārlis Neilands.

Jau pavisam drīz skolas noslēguma koncerts. Tajā muzicēs mūsu mazie mūziķi un būs apskatāmi mākslas nodaļas audzēkņu darbi.

Teiksim paldies par labu un godprātīgu darbu Mūzikas nodaļas audzēkņiem – Tīnai Bekmanei, Diānai Sorkinai, Evelīnai Līgotnei, Tīnai Āboliņai, Melānijai Āboliņai. Mākslas nodaļas audzēkņiem – Luīzei Cīrulei, Laurai Sorkinai. Kristiānai Kristbergai, Madarai Hartmanei, Ralfam Ziediņam, Paulim Celmam, Mārtiņam Zvaigznem, Edgaram Zvaigznem, Armandam Slēžim, Gerdai Tarāsovai. Paldies Edgaram Vesmanim par iegūto 3.vietu Kurzemes reģiona vokālistu konkursā Ventspilī (skolotāja Zinta Ošenberga) un Diānai Sorkinai par piedalīšanos Kurzemes reģiona pūšaminstrumentu spēles konkursā Saldū (skolotāja Ērika Grīva).

Paldies visiem maniem audzēkņiem par darbu šajā mācību gadā, vecākiem par atbalstu un uz tikšanos rudenī!

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas direktore, Zinta Ošenberga

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sagatavotā filmiņa.