Sabiles mūzikas un mākslas skola

DSC_0450

Sabiles mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei.

Adrese: Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā, LV – 3294
Tālr.: 63252196, 26499437
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga (e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lv)
Darba laiks: pirmdiena – ceturtdiena: 9:00 – 19:00; piektdiena: 9:00 – 15:30

Sabiles mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu varat lejuplādēt šeit: Pašnovērtējuma ziņojums

Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
Mākslas nodaļā – vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums – 7 gadi);
Mūzikas nodaļā –
Klavierspēle (8 gadi),
Flautas spēle (6 gadi),
Vokālā mūzika (8 gadi).

Skolas vēsture:
1991.g. skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle. Atvērtas klavieru un kora dziedāšanas klases.
1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu.
1999.g. atvērta flautas klase.
2000.g. septembrī skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola, jo tiek atvērta mākslas nodaļa.
2001.g. atvērta vijoles klase
2001.-2013.g. darbojās vijoles klase.
2008.g. septembrī pabeigta skolas bēniņu renovācija un iegūtas 2 mākslas klases.

Ar audzēkņiem strādā 9 skolotāji:
Mākslas nodaļā – Ingrita Leinberga, Andris Millers, Sarmīte Jurjaka, Elīna Stariņa. Mūzikas nodaļā – Ērika Grīva (flautas spēle), Selga Zariņa (solfedžo un mūzikas literatūra), Zinta Ošenberga (vokālā mūzika), Baiba Petkeviča (klavierspēle), Solveiga Dāvidsone (vokālā mūzika).

Skola skaitļos
2012.gada martā skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija un skola tika akreditēta uz 6 gadiem.
2009./2010. māc. g. skolā mācās 86 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 52 mūzikas nodaļā.
2012./2013. māc. g. skolā mācās 70 audzēkņi, no tiem 38 mākslas nodaļā un 32 mūzikas nodaļā.
2013./2014. māc. g. skolā mācās 60 audzēkņi, no tiem 32 mākslas nodaļā un 28 mūzikas nodaļā.
2017./2018. māc. g. skolā mācās 66 audzēkņi, no tiem 39 mākslas nodaļā un 27 mūzikas nodaļā.
2018./2019. māc. g. skolā mācās 59 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 25 mūzikas nodaļā.

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sagatavotā filmiņa.