Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienība “Valgales skola”

Adrese: “Valgales skola”, Valgale, Abavas pagasts, p/n Sabile , LV-3294
Tālr.:  63200826

2014./2015. mācību gadā skolā mācības uzsāka 43 skolēni 5 klašu komplektos. Skolā strādā 12 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

Vēsture:
Ēka sākta celt 1878.gada jūlijā un pabeigta 1886.gada septembrī.
Skolai bijuši vairāki direktori jeb mācību pārziņi un vairāki nosaukumi.
1939./40.m.g. – Valgales 6 klašu pamatskola
1940./41.m.g. – Valgales nepilnā vidusskola
1942./43.m.g. – Valgales tautskola
1945./46.m.g. – Valgales 7 klašu pamatskola.
1974.gadā skolu slēdza, bet 1975.gadā atklāja kolhoza “Dzimtene” bērnudārzu; vadītāja – Boniventūra Lindmane. No 1984.gada līdz 2000.gadam bērnudārzu vada Dzidra Cīrule. Pēc Dz. Cīrules iniciatīvas, sadarbībā ar Abavas pagasta padomi 1991.gadā tiek dibināta Valgales sākumskola.
2000.gadā, kad beidz pastāvēt Abavas pagasta pašvaldība, skola pāriet Sabiles novada domes pārziņā.
1991.gadā uz sākumskolas dibināšanas pasākumu tika aicinātas arī bijušās skolas skolotājas. Viņas bija tās, kuras iepriekšējos gados veicināja kultūras vidi pagastā, kur bija koris, deju kolektīvs un dramatiskais kolektīvs.
2009./2010.mācību gadā  iestādē notiek lielas strukturālas pārmaiņas – zem viena jumta darbojas divas iestādes:
1) Upesgrīvas speciālās pamatskolas Valgales struktūrvienība (struktūrvienības vadītāja – Aija Rēķe), kurā darbojas četri klašu komplekti (2.-5. klase), kurās mācās 25 bērni ar īpašām vajadzībām, pārsvarā –  SAC “Veģi” klienti;
2)  Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” filiāle – 2 grupiņas, kurās  kopā bija 20 audzēkņi.
Ar 2010.gada 31.maiju Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes„Vīnodziņa” jaukta vecuma grupa Valgalē tiek slēgta.
Ar 2010./2011.mācību gadu savu darbu šeit turpina Upesgrīvas speciālās pamatskolas Valgales struktūrvienība – 4 klašu komplektos “C” līmeņa apmācības programmā mācās 25 bērni, kuri katru dienu ceļu uz skolu mēro no SAC “Veģi”.

Mātes diena ‘’’Valgales skolā’’

Tu mīļuma lāsi un skaistuma lāsi
Dod padzerties mums, kad slāpst.
Tu saudzīgiem vārdiem dvēseli glāsti
un ieliec vasarā zudušo sapni,
Kad liekas pazaudēts viss.

Un bieži, aizmirsdama sevi,
Tu visu spēji atdot mums,
Kas tādu spēku tev, māt, ir devis,
Mums paliks mūžīgs jautājums!

Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem nāk Māmiņas diena un mēs sakām paldies māmiņām par visu – par asaru uz vaiga, ko dienas steigā nepamanām, par bēdu, kuru māmiņas prot klusi salocīt, par gaišu smaidu, kurš tiek dienām apkārt vīts!

Mātes dienas atzīmēšanai Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienības ‘’Valgales skola’’ skolēni gatavojās ļoti rūpīgi un ar milzīgu entuziasmu. Ar mīlestību tika gatavotas dāvaniņas, ko pasniegt mammām, tapa zīmējumi un radoši darbi – ‘’Mana mamma’’, kurus noformējām izstādē skolas foajē.

1o

Mātes dienai veltītajā koncertā tika dziedāts, dejots, un skaitītas tautasdziesmas par māmiņu. Koncerts viesiem un dalībniekiem ļoti patika, valdīja īsti ģimeniska, labvēlīga starojuma pilna gaisotne.

                                                                                            skolotāja    Dzintra Žīgure

foto Aija Rēķe

BILŽU GALERIJA

Draudzīgā popiela Valgales skolā

Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā „Valgales skola” 8.martā varēja vērot un piedalīties krāšņos, enerģiskos un pārsteigumiem bagātos muzikālos priekšnesumos.

Pie mums bija ieradušies ne tikai Latvijā pazīstami mūziķi, bet arī viesi no Francijas, Brazīlijas, Itālijas un Meksikas. Lielāko pārsteigumu mums sagādāja duets no Itālijas – mūsu skolas absolvents un audzēknis (sagatavoja VSAC „Kurzeme” filiāle Veģi pulciņa audzinātājas D. Felzenberga un G. Būmeistare).

rsz_7o

rsz_4o

Pēc draudzīgās sadziedāšanās , mielojāmies ar kliņģeriem, ko iepriekšējā dienā skolas zēni izcepa skolas meitenēm uz svētkiem. Katrs dalībnieks saņēma šokolādes sirsniņu un grupām tika pasniegti diplomi.

Paldies visiem, kas piedalījās un gatavoja šo jauko pasākumu!

rsz_1o

rsz_2o

rsz_3o

rsz_5o

rsz_6o

rsz_8o

Skolotāja Ināra Jansone

Foto Aija Rēķe

Festivāls „Saules stariņi” Pelčos

Šī gada 25. februārī Pelčus pieskandināja jautras bērnu balsis un mūzikas instrumentu skaņas. Pelču speciālās internātpamatskolas attīstības centrā notika, jau par tradīciju kļuvušais, muzikāli radošais pašizpausmes festivāls „Saules stariņi”, kas pulcēja bērnus un jauniešus ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem no dažādām Kurzemes reģiona speciālajām skolām.

rsz_1o

Festivāla mērķis ir dot iespēju šiem bērniem un jauniešiem izpaust sevi muzikāli radošā veidā un gūt pozitīvas emocijas, celt pašapziņu, veicināt jaunu kontaktu veidošanos, kā arī vērst sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātēm.

rsz_4o

Talsu novadu festivālā pārstāvēja Upesgrīvas internātpamatskola un tās struktūrvienība „Valgales skola”. „Valgales skolas” priekšnesums ar nosaukumu „Uzzīmēšu”, lieliski sasaucās ar šī gada festivāla tēmu- brīnumi, jo bērni, dziesmai skanot, kustībās atveidoja to, ka brīnumus var arī uzzīmēt! Priekšnesumā piedalījās mūsu audzēkņi no VSAC „Kurzeme”  filiāles  „Veģi”- Edgars, Jana un Sergejs, skolotājas- Anete Dorše un Zane Apsīte, bet galvenā „mākslinieka” lomā iejutās skolnieks Armands, kurš katru dienu mēro ceļu uz „Valgales skolu” no Laucienes. Armands bija arī vienīgais no festivāla dalībniekiem, kurš pārvietojas ratiņkrēslā.

rsz_3o

Ar radošām idejām priekšnesuma tapšanā piedalījās „Valgales skolas” vadītāja Aija Rēķe, kustību apguve bija mūzikas skolotājas Zanes Apsītes pārziņā, par košajiem tērpiem jāpateicas skolotājai Anetei Doršei, bet par krāsainajiem priekšnesuma atribūtiem – zīmuļiem – jāpateicas mājturības skolotājam Ivaram Zvaigznem.

Pateicoties tam, ka uzstāšanās bija tik spilgta gan tērpos, gan noformējumā, „Valgales skola” saņēma diplomu par festivāla „Krāsaināko ” priekšnesumu.

Paldies, mūsu „lielajai” skolai (Upesgrīvas internātpamatskolai) par sniegto iespēju piedalīties šajā festivālā.

Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienības „Valgales skola” mūzikas skolotāja Zane Apsīte,

foto Aija Rēķe