Sabiles mūzikas un mākslas skola

DSC_0450

Sabiles mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei.

Adrese: Ventspils iela 14, Sabilēe Talsu novads, LV–3294
Tālr.: 63252196, 26499437
E-pasts: sabilesmms@talsi.lv
Skolas direktore: Zinta Ošenberga (e-pasts: zinta.osenberga@talsi.lv)
Darba laiks: pirmdiena – ceturtdiena: 9.00 – 19.00; piektdiena: 14.00 – 18.00

2018. gada februārī notika IZM skolas akreditācija un skola akreditēta uz 2 gadiem.

Sabiles mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojumu varat lejuplādēt šeit: Pašnovērtējuma ziņojums

Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
1. Mākslas nodaļā: vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums – 7 gadi);
2. Mūzikas nodaļā:
– Klavierspēle (8 gadi),
– Flautas spēle (6 gadi),
– Vokālā mūzika (8 gadi).

Ar audzēkņiem strādā 9 skolotāji:
Mākslas nodaļā:
– Ingrita Leinberga,
– Andris Millers,
– Sarmīte Jurjaka,
– Elīna Stariņa.
Mūzikas nodaļā:
– Dace Perera (flautas spēle),
– Selga Zariņa (solfedžo un mūzikas literatūra),
– Zinta Ošenberga (vokālā mūzika),
– Baiba Petkeviča (klavierspēle),
– Solveiga Dāvidsone (vokālā mūzika).

Skola skaitļos
2009./2010. mācību gadā skolā mācās 86 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 52 mūzikas nodaļā.
2012./2013. mācību gadā skolā mācās 70 audzēkņi, no tiem 38 mākslas nodaļā un 32 mūzikas nodaļā.
2013./2014. mācību gadā skolā mācās 60 audzēkņi, no tiem 32 mākslas nodaļā un 28 mūzikas nodaļā.
2017./2018. mācību gadā skolā mācās 66 audzēkņi, no tiem 39 mākslas nodaļā un 27 mūzikas nodaļā.
2018./2019. mācību gadā skolā mācās 59 audzēkņi, no tiem 34 mākslas nodaļā un 25 mūzikas nodaļā.
2019./2020. mācību gadā skolā mācās 53 audzēkņi, no tiem 31 mākslas nodaļā un 22 mūzikas nodaļā.

Skolas vēsture:
1991.g. skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle. Atvērtas klavieru un kora dziedāšanas klases.
1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu.
1999.g. atvērta flautas klase.
2000.g. septembrī skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola, jo tiek atvērta mākslas nodaļa.
2001.g. atvērta vijoles klase
2001.-2013. g. darbojās vijoles klase.
2008.g. septembrī pabeigta skolas bēniņu renovācija un iegūtas 2 mākslas klases.
2009.g. mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar Jāņa Anmaņa Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas jauniešiem piedalās sienas apgleznošanā Sabiles vecpilsētā.
2011.g. 21.martā skolas 20 gadu jubilejas pasākums, kurā satiekas bijušie absolventi, bijušie kultūras un pašvaldību vadītāji, kuri veicinājuši skolas attīstību.
2012.g. martā skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācija un skola tika akreditēta uz 6 gadiem.
2016.g. septembrī skola no pašvaldības saņem jaunu podnieka virpu.
2017.g. februārī 7. kora klases audzēknis Edgars Vesmanis Valsts konkursa finālā Rīgā Latvijas mūzikas skolu vokālistu vidū iegūst 2.vietu. Skolotāja: Zinta Ošenberga.
2017.g. oktobrī izremontēta 1.stāva mākslas klase.
2018.g. oktobrī 4.mākslas klases audzēknis Armands Slēžis iegūst galveno balvu GRAND PRIX II jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets“ Carnikavā. Skolotāja: Elīna Stariņa.
2018.g. novembrī Sabiles MMS komanda Talsos piedalās Kurzemes reģiona mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Gudrs vēl gudrāks” un iegūst 1.vietu. Skolotāja: Selga Zariņa.
2019.g. martā skolā notika skolas rīkots netradicionālo mūzikas instrumentu ansambļu festivāls “Lai prieks! “

Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sagatavotā filmiņa.