Pirmsskolas izglītības iestāde „Vīnodziņa”

Adrese: Abavas iela 5, Sabile, Talsu novads, LV–3294
Tālrunis: 29341409 (Zane Cīrule)
E-pasts: sabilespiivinodzina@talsi.lv
Facebook: Sabiles Pii Vīnodziņa
Vadītāja: Zane Cīrule
Darbinieki: PII “Vīnodziņa” strādā 9 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki.
Audzēkņu skaits 2019. gadā: 87
Grupiņas: bērnudārzā ir 4 grupiņas.
Vēsture: bērnudārzs “Vīnodziņa” dibināts 1945.gadā. Tas ir vecākais bērnudārzs Talsu novadā.

Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” pašnovērtējuma ziņojumu varat lejuplādēt šeit: Pašnovērtējuma ziņojums_Vīnodziņa

 

 

Sabiles pirmsskolas izglitibas iestade_Vinodzina_Abavas iela 5Raksti un galerijas par pasākumiem pirmsskolas izglītības iestādē “Vīnodziņa”

Dalies ar šo: