Asenizācijas pakalpojumi Sabilē novembrī un decembrī

Asenizācijas pakalpojumi Sabilē:

Novembrī:
12. novembris
26. novembris

Decembrī:
10. decembris
23. decembris (pirmdiena, jo 24. decembris ir SVĒTKU diena)

SIA “Talsu ūdens”
Vienotais diennakts tālrunis: 63222216

E-pasts: info@talsuudens.lv
www.talsuudens.lv